Kortdurende Cliënt- en Oplossingsgerichte Therapie

De afkorting  KCOT staat voor:

Kortdurende :
In het eerste gesprek  kunnen belangrijke ‘stappen’ worden gezet.
De essentie van een situatie wijst al in de juiste richting.
Het eerste gesprek kan hierdoor in principe ook een ‘laatste’ gesprek zijn.
Uiteraard kunnen vervolgafspraken leiden tot verheldering, verdieping, voortzetting en uitbreiding van het proces .

Cliëntgericht:
Cliëntgericht of Persoonsgerichte Experiëntiële gesprekstherapie is een term uit de Rogeriaanse Psychotherapie.
De Cliënt heeft in principe alle informatie in zich en dus ook de beschikking over de eigen oplossing.
Een belangrijk helpende factor is de kwaliteit en inhoud van de werkrelatie tussen Cliënt en Therapeut.
In de Oplossingsgerichte Therapie kan een gesprek ‘van mens tot mens’ helpen een ander perspectief te bewerkstelligen.


Oplossingsgericht:

Oplossingsgericht is een term uit de Solution Focussed Brief Therapy (SFBT).
Het ‘magische’ van een verandering doet direct een verse situatie ontstaan.
Oplossingsgerichte Interventies werden aanvankelijk ontwikkeld als antwoord op vormen van traditionele gesprekstherapie, waarbij het probleem centraal staat en de therapeut als deskundige beslist wat de beste oplossing zou kunnen zijn voor de problemen van de cliënt.
Volgens de Metabletica of  ‘Leer der verandering‘  is de Oplossingsgerichte benadering  niet te vergelijken met alom bekende probleemgerichte, veelal vooraf gestructureerde protocollaire, werkwijzen.

Therapie:
Dit geeft aan dat er op een serieuze en professionele wijze gewerkt wordt  aan het behalen van de belangrijke doelstelling van de Cliënt.
Helder Inzicht, simpele methodologie en praktische handvatten.
Inzicht krijgen en Bewustwording van interne zaken en de praktische toepassing van deze inzichten in het dagelijks leven bepalen het directe succes van de sessies.
De therapeut heeft een dienende functie.