Kortdurende Cliënt- en Oplossingsgerichte Therapie

De afkorting  KCOT staat voor:

Kortdurende :
In het eerste gesprek  kunnen belangrijke ‘stappen’ worden gezet. De essentie van de situatie wijst in de juiste richting.
Het eerste gesprek kan hierdoor in principe ook een ‘laatste’ gesprek zijn.
Uiteraard kunnen vervolg afspraken leiden tot verdieping, voortzetting en uitbreiding van het proces .

Cliëntgericht:
Cliëntgericht is een term uit de Rogeriaanse Psychotherapie.
De Cliënt heeft in principe alle informatie in zich en dus ook de beschikking over de weg naar een eigen oplossing.
Een belangrijke helpende factor is de kwaliteit van de werkrelatie tussen Cliënt en Therapeut.  In de Oplossingsgerichte Therapie kan een gesprek ‘van mens tot mens’ helpen een ander perspectief te bewerkstelligen.


Oplossingsgericht:

Het ‘magische’ van een verandering doet een nieuwe en prettiger situatie ontstaan. Oplossingsgerichte Interventies werden aanvankelijk ontwikkeld als antwoord op vormen van traditionele psychotherapie, waarbij de therapeut als deskundige beslist wat de beste oplossing is voor de problemen van de cliënt.
Volgens de Metabletica of  ‘Leer der verandering‘  is de Oplossingsgerichte benadering  niet te vergelijken met de vele alom bekende probleemgerichte werkwijzen.

Therapie:
Dit geeft aan dat er op een serieuze en professionele wijze gewerkt wordt  aan het behalen van de belangrijke doelstellingen van de Cliënt.
Inzicht krijgen in interne zaken en de praktische toepassing van deze inzichten in het dagelijks leven bepalen het succes van de sessies.
De therapeut heeft een dienende functie.